Nieuwsflash

AVG privacyverklaring

MSK-arts gaat wederom mee naar de Olympische winterspelen om sporters medisch te begeleiden!

Kies de juiste zorgverzekering om voor contractvrije zorg te kiezen!

Lees verder in de Nieuwsflash...

 

Bekijk ook eens onze facebook-pagina

 

Voor wie is onze kliniek mogelijk een uitkomst?

·Als u klachten heeft van uw rug, schouder, nek of andere gewrichten.

·Als u hoofdpijn, of lage rugpijn heeft, met of zonder uitstraling.

·Als u zich heeft vertild, verdraaid, of bent gevallen waarna u pijnklachten heeft gekregen.

·Als er bij u , ondanks vele onderzoeken, zelfs als deze niets hebben uitgewezen, toch klachten zijn blijven bestaan in uw houdings- en bewegingsapparaat.

· Als u coördinatieproblemen heeft bij sport.

· Of als u uw Rompstabiliteit wilt testen en/of opbouwen ter voorkoming van rug- en nekklachten.

Goede ideeën zijn altijd welkom. Bekijk daarvoor ook eens onze Patiënten-wenskaart onder tabblad Werkwijze

 

Medewerkers-Agenda

 

ab isolator.jpg

Nieuwsflash

WET AVG Privacyverklaring

Naast de regels van de nieuwe wet AVG, die gaan over privacygevoelige informatie die tot onze beschikking staan binnen de praktijk, hoe wij deze verwerken, beschermen en bewaren, zijn wij verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, bieden wij transparantie en moeten wij ons ook houden aan de onderstaande wetten:.

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Gedragscode KNMG
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Privacy gevoelige informatie; beveiliging

Door toepassing van onze technische en organisatorische maatregelen garanderen wij een passend beschermingsniveau, van verwerking en opslag van de door u verstrekte persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, tegen toegang door onbevoegden en tegen oneigenlijk gebruik.

Met welk doel worden uw gegevens verzameld en verwerkt?

In onze praktijk verzamelen wij, veelal analoog, persoonsgegevens om uw medische dossier op te kunnen bouwen, de medische resultaten voor u en voor interne kwaliteitsdoeleinden bij te houden, de agenda in te plannen, u te kunnen mailen i.g.v. noodzaak, contracten op te kunnen maken en de financiële afhandeling te kunnen verzorgen. Het betreft persoonsgegevens die u zelf aan ons toe vertrouwd heeft. U kunt deze gegevens altijd inzien of er een kopie van opvragen. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden en niet aan derden worden verstrekt. Ook worden privacy gevoelige informatie niet langer bewaard als nodig.

Welke gegevens worden van u verzameld?

Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, huisarts, bsn-nummer, E-mail adres, verzekering, beroep of sport, lengte, gewicht, geslacht, medische gegevens en behandeldata en behandelplan.

Toestemming; en uw rechten

Door inschrijving van u als patiënt binnen onze kliniek gaat u akkoord met deze privacyverklaring. U hebt het recht een verzoek in te dienen voor het inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens tenzij uw persoonsgegevens om administratieve of wettelijke redenen door ons bewaard moeten worden. Verzoeken kunt u mondeling, telefonisch, per e-mail maar ook schriftelijk bij ons indienen. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                          Adres: Solid Movement, Oosterstraat 26, 9203 BB Drachten. Telefoon +31-(0)512-532251

Transparantie

Indien u nog vragen heeft of een klacht over onze omgang met uw gegevens, dan gaat uw behandelaar hierover graag met u in gesprek. Ook voor overige vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

 

Wat doet Solid Movement intern aangaande gegevens bescherming?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De gehele wettekst kunt u hier nalezen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf

Patiëntenkaarten worden analoog ingevuld met gegevens die patiënt zelf mondeling of schriftelijk verstrekt. Kaarten worden in kaartenbakken opgeborgen achter de balie achter slot en grendel (balie ruimte op slot) in een gesloten dossierkast in ons gebouw met goedgekeurde sloten en waar, zodra iemand onbevoegd het pand in wilt gaan, het alarm af gaat. De besloten binnenplaats is te bereiken via het hekwerk wat afgesloten is met slot indien er niemand in het pand aanwezig is.

Digitale gegevens van de patiënt, (naam, lichaamsgewicht en lengte en resultaten van het MEDX-traject) staat op de pc aangesloten op de MedX-machines en deze staan niet in verbinding met het internet; het zijn standalone computers. Backup van de gegevens voor noodgevallen staan op een usb stick en worden in een kluis bewaard.

Facturen worden met de hand geschreven. Patiënten hebben het origineel en de praktijk behoud een doorslag omdat we deze gegevens voor de belastingdienst 7 jaar moeten blijven bewaren.

De patiëntenkaarten met medische gegevens moeten 15 jaar bewaard blijven voor de wet WGBO. Indien ze daarna niet meer nodig zijn mogen ze pas verwijdert worden.

Op een lokale harde schijf worden brieven die op verzoek van een patiënt opgemaakt worden bewaard. Op de PC zit een goede virusbeveiliging. (abonnement MC affee)

Yourhosting en Google en zijn verantwoordelijk voor de privacy van de inhoud van ons mailverkeer, onze agenda (naam en geboortedatum, tijd van afspraak) en onze website (werknemersfoto) Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Solid Movement zijn verbonden. Solid Movement aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Solid Movement adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze derden zoals bijvoorbeeld Google, Yourhosting, Facebook, Joomlaa en Zorgkaart nederland.

Alle medewerkers die werkzaam zijn in de Solid Movement kliniek zijn op de hoogte en bewust van de wet AVG en hebben geheimhoudingsplicht. Ook in hun contract is vastgesteld dat ze na het verlaten van de kliniek aan deze geheimhoudingsplicht zullen moeten blijven voldoen.

Onze accountant en ons salariskantoor waarmee wij een contract hebben, hebben ook een geheimhoudingsplicht moeten zich ook aan de wet AVG houden en respecteren ons privacy beleid.

Privacy gevoelige gegevens worden nooit zonder toestemming ergens anders voor gebruikt en ook niet met derden gedeeld.

Telefoongesprekken worden vertrouwelijk gevoerd en niet opgenomen. Voicemailberichten worden dagelijks afgeluisterd en daarna verwijderd.

De privacyverklaring staat op onze website en hangt zichtbaar in onze kliniek. Patiënten worden hierop gewezen.

----------------------

MSK-arts gaat wederom mee naar de Olympische winterspelen om sporters medisch te begeleiden!

Pyeaong Chang te Zuid-Korea 2018 pyeaongchang

Ook dit jaar is Frank op verzoek van de sporters, geaccrediteerd om als begeleidend arts mee te gaan naar de Olympische spelen die in 2018 in Pyeaong Chang te Zuid-Korea gehouden worden. Door tijdig te interveniëren voordat pijn of functie beperking bewust optreed, maar wel coördinatief disfunctioneren gemeld wordt, heeft hij meerdere malen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de prestaties van de sporters. Ook nu gedurende de voorbereiding ziet hij regelmatig sporters van het Nederlands Olympisch team die bij hem komen voor medische check-up. Het vertrouwen dat zij in hem en zijn diagnose- en behandelplan stellen, is groot en wordt als zodanig dan ook gewaardeerd door het gehele team van Solid Movement. Dank daarvoor.  Maar laten we eerlijk zijn; wij mogen als medische begeleiders enkel een bijdrage leveren; de sporter zelf zal het moeten doen!. Dus vanuit deze positie wensen wij de sporters een goede voorbereiding toe. Veel succes alvast gewenst, en fijn dat jij de weg naar onze kliniek ooit hebben weten te vinden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fysiotherapie contractvrij vergoeding

 

Vergoedingen zorgverzekeraar; niet gecontracteerde behandelaars

Voor zowel Fysiotherapie als OrthoManuele Geneeskunde heeft onze praktijk bewust gekozen om GEEN contracten met zorgverzekeraars af te sluiten om de volgende redenen:

 1. Overmaat aan administratie wat ten koste gaat van de aandacht en tijd voor de patiënten.
 2. Zorgverzekeraars claimen het recht op inzage in patiëntendossiers, wat ingaat tegen het beroepsgeheim.
 3. Zorgverzekeraars bepalen de prijs van een behandeling. Daardoor is de zorgverlener genoodzaakt om:
 4. Voor iedere verzekeraar een ander tarief in rekening te brengen voor precies dezelfde behandeling.
 5. Verzekeraars stellen allerlei verplichtingen, zoals een CQ-index of kwaliteitstoets wat extra administratieve lasten en kosten meebrengt en voor de praktijk en uw behandeling nagenoeg niets toevoegd.

Bijna alle verzekeraars hebben behandelingen van de Arts OrthoManuele Geneeskunde en behandelingen van de Fysiotherapeut opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. Vaak geld het restitutietarief of een maximum bedrag per jaar per discipline.  Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekering. De restitutie polis is een goed alternatief.

-------------------------------------------------------------------------------------

Arts Frank Versélewel de Witt Hamer, toegevoegd aan het medische begeleidingsteam van het NOC/NSF voor de Olympische Winterspelen 2014 in SOCHI te Rusland! 

 

Na een positieve bijdrage tijdens de Olympische WinterSpelen van 2010 in Vancouver, was Frank Versélewel de Witt Hamer wederom op verzoek van de sporters, en tevens geaccrediteerd door het NOC/NSF, gevraagd hen medisch te begeleiden tijdens hun verblijf in Sochi. Iedereen heeft ondertussen op het nieuws en op T.V. kunnen horen en zien wat onze Nederlandse toppers daar hebben gepresteerd.  Wereldwijd is er interesse en respect getoond voor de wijze waarop het Nederlandse team, medisch is begeleid. Tenslotte zijn de sporters niet geheel onverdienstelijk weer thuis gekomen! Nog nagenietend van de mooie plaatjes die we aldaar op ons netvlies hebben mogen opvangen, danken wij de sporters voor hun positieve bijdrage aan deze spelen, en het vertrouwen wat ze in ons hebben gesteld. Namens het gehele Solid Movement Team.

Na in ‘92 een solistische praktijk in Drachten gevestigd te hebben, heeft Frank zijn inzicht in het lichamelijk functioneren van de topsporter zich voornamelijk ontwikkeld door de behandeling van schaatsers, ruiters en mensen die door medische (on)begrepen pijnklachten zich niet meer op de arbeidsmarkt konden bewegen. Door de geografische ligging van Drachten t.o.v. Heerenveen en zijn eigen wedstrijdsport, is dat zijn eerste raakvlak geworden. Hierdoor heeft hij de mogelijkheid ontwikkeld om bij de sporter te interveniëren voordat pijn of functie beperking bewust optreed, maar wel coördinatief disfunctioneren gemeld wordt. In 2009 heeft hij daarnaast onze OrthoManuele Revalidatiekliniek “Solid Movement” opgezet met als doel neurofysiologische reconditionering, na orthomanuele interventie, zodat effectief gewerkt kan worden aan coördinatie, flexibiliteit, balans, kracht en uithoudingsvermogen wat nodig is voor een gezond en uitgebalanceerd bewegingspatroon. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directe toegang zonder verwijsbrief van een behandelend arts!

U heeft geen verwijsbrief meer nodig om bij de arts OrthoManuele Geneeskunde, danwel onze Fysiotherapeut in behandeling te komen. Onze behandelaars zullen altijd eerst een sreening en een intake samen met u doen alvorens een behandeltraject in te gaan. Belt u ons dus gerust voor het maken van een afspraak indien u klachten heeft met uw houdings-en bewegingsapparaat.


Solid Movement kliniek geopend door Sven Kramer 

De opening van de OrthomManuele Revalidatiekliniek, die door Sven Kramer gedaan is, was zeer succesvol te noemen. Het weer was formidabel en de sfeer was goed. De aanwezigen konden onder het genot van een hapje en een drankje kennis maken met het Solid Movement Concept die door de bewegingsdeskundigen gedemonstreerd werden en ze konden het prachtig verbouwde en ingerichte pand bewonderen. Indien u niet in de gelegenheid bent geweest om hierbij aanwezig te zijn en u wel geïnteresseerd bent in ons concept neem dan contact op met de praktijk.

 


Werk in uitvoering!

Zo zag het pand er ooit tijdens de verbouwing uit:

 

 En zo erna: