Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat onze MSK-arts en fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw behandelaar met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de behandelingen. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelaar of contact op te nemen met onze praktijk, Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ziet u op tegen de confrontatie met uw behandelaar, dan kunt u ook een gesprek met één van de maatschaphouders aanvragen. Mocht u het nodig achten, is het tevens mogelijk het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in te schakelen. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of via de Nederlandsche Vereniging Artsen Muskuloskeletale Geneeskunden (NVAMG) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klachtencommissie vragen uw klacht te behandelen of kunt u bij één van de andere instanties terecht die vermeld worden op de website van het KNGF (voor fysiotherapie) of de NVAMG (voor MSK-geneeskunde)