Checklist 1e consult

U heeft een afspraak gemaakt bij onze kliniek

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de patiëntenvragenlijst in te vullen kom dan 5 minuten vroeger en vul de vragenlijst op de praktijk in. Deze ligt bij de balie voor u klaar.

Annuleer tijdig uw afspraak

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dient u dit tijdig bij ons te melden. U kunt ons telefonisch (0512-532251) maar ook per E-mail bereiken op info@solidmovement.nl

Consulten die niet minimaal vierentwintig uur van te voren afgemeld zijn, kunnen in rekening gebracht worden.

Tarieven

HIER vind u de tarievenlijst van al onze behandelingen en de vergoedingen. Deze staan ook onder tab “PRAKTIJK INFORMATIE”

Vergoedingen

Bij het afsluiten van een zorgverzekering met een restitutiepolis bevordert u de “vrije artsen keuze” en de ongecontracteerde zorg, en krijgt u vaak betere vergoedingsvoorwaarden.

Zowel behandelingen van de MSK-arts als van de Fysiotherapeut worden in veel gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw eigen verzekering. 

Directe toegang

U kunt ten alle tijden, ook zonder verwijzing van uw huisarts, bij ons terecht! Onze medische zorg valt buiten uw eigen risico van €385,-

Alles wat u wilt weten over uw 1e consult

U heeft een afspraak bij de MSK-arts of bij onze Fysiotherapeut.

De praktijkingang bevindt zich op de binnenplaats naast de inrit van Torenstraat 4;  alwaar u tijdens uw behandeling ook uw auto kunt parkeren. 

Tijdens het eerste consult, verdiept de behandelaar zich grondig in uw klachten en de voorgeschiedenis ervan. Naast een algemeen medisch onderzoek wordt er gekeken naar de mogelijke oorzaak van uw klachten en welke factoren door hen te behandelen zijn.

Op basis van het onderzoek stelt de behandelaar een behandelplan op en indien u daarmee instemt wordt er een behandeling gestart. Veelal zal u plaats nemen op de behandelbank en zal de behandelaar met hands-on technieken uw klachten te lijf gaan.

Indien de balans in uw houdingsspieren verstoord zijn, kan er worden gemeten of er sprake is van een instabiele wervelkolom. Indien de uitkomsten van die test uitwijzen dat hier sprake van is, kan de patiënt het core-stability-traject volgen om de houdingsspieren te stabiliseren en te versterken zodat blokkades en disbalans niet snel weer terug zullen komen en pijnklachten daardoor uitblijven.

Ons uitgangspunt is om te komen tot volledig Functieherstel van het houdings-en bewegingsapparaat, met de verwachting dat uw eigen fysieke herstelvermogen weer gereactiveerd wordt.

Ons kwaliteitsmanagement systeem volgt de hoogste eisen van de ISO 9001 norm; wij voldoen aan de AVG-privacywet, en hebben een RI&E met minimale risico’s. Indien u denkt dat wij onze kwaliteit kunnen verbeteren dan horen wij dat graag, en kunt u ten alle tijde meedoen aan ons interne patiënt-tevredenheidsonderzoek opdat wij zo onze kwaliteit, daar waar mogelijk, aan kunnen scherpen. Raadpleeg daarvoor onze patiënten-wenskaart.

Uw waardering voor uw zorgaanbieder (onze praktijkmedewerkers) kunt u nadat uw behandeltraject is beëindigd ook kwijt op www.zorgkaartnederland.nl zodat uw waardering ook landelijk (anoniem) via het internet meegenomen wordt in de beoordeling van onze praktijk.

Indien u onvoorziene klachten heeft opgelopen na een behandeling, vragen wij u contact met ons op te nemen zodat dit met uw behandelaar besproken kan worden. Ook indien u andere klachten heeft over ons, kunt u bij ons terecht. We nemen uw klacht serieus, en willen niets liever dan samen met u een passende oplossing voor uw klacht zoeken. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsgroep.