MSK-Arts

De arts Musculosceletale Geneeskunde (ofwel MSK-arts) is een regulier opgeleide arts die na zijn artsexamen een specialistische opleiding heeft gevolgd in het onderzoeken en behandelen van klachten die samenhangen met houding en beweging en is bij uitstek deskundig in de diagnose en behandeling van pijnklachten en functiestoornissen van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat en van klachten die daarmee te maken hebben. Daarbij maakt hij gebruik van methodes en technieken uit diverse medische disciplines zonder operaties of ziekenhuisopnames. Zo integreert de MSK-arts de kennis van een aantal specialistische deelgebieden, zoals orthopedie, neurologie, radiologie, anesthesiologie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. MSK-Artsen met een erkende opleiding staan ingeschreven in het Register Musculoskeletale Geneeskunde

Specialisatie: Orthomanuele Geneeskunde

De basis van orthomanuele geneeskunde werd door Mw. Sickesz (Arts) in 1965 gelegd. Zij ontwikkelde een unieke methode om standsafwijkingen in wervelkolom en het bekken te corrigeren. In tegenstelling tot een aantal andere manuele behandelingsmethoden wordt hierbij aandacht besteed aan de anatomie en stand van elke wervel afzonderlijk en niet alleen van groepen wervels. Voordeel daarvan is dat enkel de individueel verkeerd staande wervel weer op zijn plaats gezet kan worden zonder  andere wervels te hoeven verschuiven. Er wordt dus duidelijk NIET GEKRAAKT. Een trauma in het verleden (een val, een ongeluk en zelfs geboorteproblemen) of onverwachte forse overbelasting (vertillen) zou deze standsafwijking kunnen hebben veroorzaakt.
De MSK-Arts die zich in orthomanuele geneeskunde gespecialiseerd heeft, houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van aandoeningen m.b.t. standsafwijkingen van individuele wervels of andere skeletdelen, en de invloed daarvan op het zenuwstelsel en of de organen. Genoemde standsafwijkingen kunnen namelijk leiden tot een disbalans en pijnklachten in het houding – en bewegingsapparaat.

 

De MSK-Arts gebruikt in hoofdzaak de handen om foutstanden van wervels en andere delen van het skelet te corrigeren. De behandeling wordt uitgevoerd door het in specifieke posities plaatsen van de patiënt door middel van positionering op (harde) kussens. Vervolgens wordt de stand van de wervels handmatig gecorrigeerd door repeterende druk van duimen en vingers. Soms wordt gebruik gemaakt van hamer en drevel (met rubber top) om directere impulsen op de wervels en perifere botten te kunnen geven. 

Orthomanuele therapie bij Solid Movement Allround fysiotherapiepraktijk met een specialisatie in Orthomanuele therapie te Drachten

Oorzaak pijnklachten

Naast pijnklachten van het bewegingsapparaat zelf kunnen deze afwijkingen indirect ook leiden tot bijvoorbeeld hoofdpijn of duizeligheid. Omdat het onwillekeurige zenuwstelsel in de buurt van de wervelkolom ligt, kunnen standsafwijkingen hierop van invloed zijn en aanleiding geven tot stoornissen in organen, zoals zenuwstelsel, hart, longen, maag, darmen, nieren en baarmoeder.

Standsafwijkingen van de bovenste halswervels kunnen bij de geboorte zelfs leiden tot, Torticollis of Kiss Syndroom. Ook whiplash achtige afwijkingen, al dan niet ontstaan door een aanrijding geeft vaak veel klachten, maar kan doorgaans goed gecorrigeerd worden. Veel hardnekkige, onbegrepen klachten elders in het lichaam kunnen herleid worden tot standsafwijkingen van de wervels en het bekken. Correctie hiervan kan nogal eens een niet verwachte genezing tot gevolg hebben.

Omdat OrthoManuele geneeskunde in eerste instantie op de wervelkolom word toegepast, wordt nogal eens gedacht dat alleen nek- en rugklachten worden behandeld. De MSK-Arts zal echter trachten alle foutstanden, ook die van extremiteiten (zoals pols, knie, ellenboog, voet etc.) en het bekken te corrigeren, om het lichaam zo goed mogelijk in balans te brengen.

 

Intake bij de MSK-Arts

Tijdens het eerste consult, verdiept de arts zich grondig in uw klachten en de voorgeschiedenis ervan (vraaggesprek). Naast een algemeen medisch onderzoek naar uw klachten onderzoekt hij tevens de stand en de bewegingsmogelijkheden van het bekken, de wervelkolom en de overige gewrichten. Op basis van het onderzoek stelt de arts een behandelplan op en indien u daarmee instemt, wordt de behandeling gestart. Na een aantal behandelingen zijn de meeste patiënten in staat zich weer pijnvrij en zonder bewegingsblokkades in evenwicht te bewegen!

Nadat de bewegingsbeperkingen opgeheven zijn door de arts, wordt, indien de patiënt daarvoor in aanmerking komt, de restcapaciteit van de houdingsspieren en de beweeglijkheid daarvan, gemeten op medisch wetenschappelijk bewezen biomechanische apparaten die in onze kliniek gebruikt worden en die uniek zijn in Nederland.  Indien er afwijkingen zijn in deze metingen, wordt het behandelplan verder uitgewerkt met als uitgangspunt om te komen tot volledig functieherstel van het houdings-en bewegingsapparaat zodat terugval wordt geminimaliseerd. 

Indien gewenst of noodzakelijk, kan het zijn dat er aanvullend een fysiotherapeutische behandeling geadviseerd wordt om spieren die uit balans zijn of “in de knoop zitten”  te herstellen naar hun oorspronkelijke functie. Onder het tabblad FYSIOTHERAPIE kunt u lezen wat onze fysiotherapeut voor u kan betekenen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek Musculoskeletale Geneeskunde

 1. Onderzoek door Wouter Schuller (2020)

Musculoskeletal medicine in the Netherlands, Characteristics of patients and physicians and validity of outcome measurements
Proefschrift aan de Vrije Universiteit Amsterdam (samenvatting)         KLIK HIER voor het volledige proefschrift.     Een grote studie bedoeld om de behandelingen en de populatie van een groep Nederlandse artsen voor musculoskeletale geneeskunde in kaart te brengen. In de praktijken van 90 artsen werden in de loop van enkele jaren 3 groepen patiënten gevolgd, totaal ruim 4600 patiënten. Gekeken werd naar het beloop van de behandeling van lage rugpijn. De bijwerkingen bij behandeling van rug en nekklachten. Het valideren van PROMIS vragenlijsten voor “pijngedrag” en “belemmeringen door pijn”. Tenslotte word de rol en de positie van artsen voor musculoskeletale geneeskunde in het Nederlandse gezondheidszorg systeem besproken.

 2. Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam zijn twee artsen gepromoveerd op een onderzoek naar de waarde van Orthomanuele Geneeskunde.

De onderzoekers vonden verbetering bij ruim tweederde van de tweeduizend ondervraagde patiënten. Opvallend was dat niet alleen rug-, nek-en hoofdpijn verbeterden, maar ook klachten van andere aard zoals duizeligheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten. Ook patiënten met een aangetoonde hernia in de onderrug (MRI of CT-scan) reageerden positief. Dit gold zowel voor patiënten die hieraan niet geopereerd werden als voor hen die hieraan wel geopereerd werden, maar desondanks nog klachten hadden. Artsen waren: J.W.B. Albers en E.D. Keizer (1990)
De titel van het proefschrift luidt: Een onderzoek naar de waarde van Musculoskeletale Geneeskunde. Boek te bestellen onder ISBN 90-5166-178-9.

3. Door het EMGO instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam is in februari 2005 een onderzoek gepubliceerd waarin aangetoond werd dat er een duidelijk verschil bestaat in onderzoeks- en behandeltechniek tussen Musculoskeletale Geneeskunde enerzijds en Chiropractie en Manuele Therapie anderzijds. autheurs: H.C.W. de Vet PhD, W. Schuller MD, e.a. titel van het onderzoek: Variance in Manual Treatment of nonspecific Low Back Pain between Orthomanual Physicians, Manual Therapists and Chiropractors.

4. Door de artsen van (voormalig) Medisch Centrum Kouvenrade is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van Musculoskeletale Geneeskundige behandeling op lange termijn bij patiënten met een hernia. Deze studie omvat 98 patiënten met een op MRI of CT-scan aangetoonde Hernia (HNP) op het niveau L4-L5 en/of L5-S1 met klachten. Deze patiënten werden niet geopereerd, maar tussen 1995-2000 Musculoskeletale Geneeskundig in Medisch Centrum Kouvenrade behandeld. In 2001 gaf 76% van de patiënten een duidelijke verbetering van de klachten aan. 83% van de patiënten was tevreden over de behandelingen. C.W. Broekkamp (januari 2005). Onderzoek naar de effectiviteit en tevredenheid van de Musculoskeletale Geneeskundige behandeling op langere termijn bij patiënten met een HNP op het niveau L4-L5 en L5-S1.

Sinds 2012 zijn er 2 studies gedaan naar de populatie en de behandelresultaten van OrthoManuele artsen in Nederland aan het EMGO instituut van de VUMC. De eerste studie was om de populatie in kaart te brengen. De tweede studie heeft ook het effect van de behandelingen onderzocht. Er deden 1899 patiënten mee aan dit onderzoek. Gevonden werd dat 95% van de patiënten tevreden was met de behandeling. Bij 81% waren de klachten verbeterd of volledig hersteld. 91% van de onderzochte patiënten wil de behandeling aan anderen aanbevelen.

Research door verschillende artsen:: Physicians using spinal manipulative treatment in The Netherlands: a description of their characteristics and their patients. gepubliceerd in: BMC Musculoskeletal Disorders (2017) 18:512

Research door T.Woodhead and A Clough
A systematic review of the evidence for manipulation in the treatment of low back pain. Gepubliceerd in: The journal of orthopaedic medicine 27(3) 2005 99

Research Artikel geschreven door M. Sickesz en E.B.Bongartz over Orthomanuele geneeskunde in het NTVG Ned Tijdschrift voor Geneeskunde 1989: 133:928-30

Research Artikel geschreven door M. Sickesz and P.J. Van Der Schaar. Correction of the anatomical changes of whiplash injury. Evidence based integrative medicine 2004:1 (2) 145-153 

Article in Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics · October 2001 Efficacy of Spinal Manipulation for Chronic Headache: A Systematic Review Gert Bronfort, DC, PhD,a Willem J.J. Assendelft, MD, PhD,b Roni Evans, DC,a Mitchell Haas, DC,c and Lex Bouter, PhDd