Waarom geen contract met zorgverzekeraars?

Voor zowel Fysiotherapie als MSK-Geneeskunde heeft onze praktijk bewust gekozen om GEEN contracten met zorgverzekeraars af te sluiten om de volgende redenen:

  1. Overmaat aan administratie wat ten koste gaat van de aandacht en tijd voor de patiënten.
  2. Zorgverzekeraars claimen het recht op inzage in patiëntendossiers, wat ingaat tegen het beroepsgeheim.
  3. Zorgverzekeraars bepalen de prijs van een behandeling. Daardoor is de zorgverlener genoodzaakt voor iedere verzekeraar een ander tarief in rekening te brengen voor precies dezelfde behandeling wat niet altijd kostendekkend  is.
  4. Zorgverzekeraars stellen allerlei verplichtingen, zoals een CQ-index of kwaliteitstoets wat veel extra tijd, administratieve lasten en kosten meebrengt en voor de praktijk en uw behandeling niets toevoegt. 
  5. Zorgverzekeraars stellen voorwaarden aan uw behandeling die soms in strijd zijn met wat daadwerkelijk goed voor u zou zijn. Uw zorgverlener is de expert, en niet een verzekeraar. Het belemmert de zorgprofessional vaak om zijn werk goed te doen. 
 
Kwaliteit
 
Wij werken volgens de hoogste ISO 9001 normen. We voldoen aan alle medische wet en regelgeving. Onze praktijk staat hoog aangeschreven. Zowel onze processen als onze procedures worden in een continu proces geëvalueerd en indien nodig geoptimaliseerd. Onze patiënt staat centraal en de resultaten van de behandeling voorop. 

 

Restitutie polis als beste alternatief!

Bijna alle verzekeraars hebben behandelingen van de MSK-arts en behandelingen van de Fysiotherapeut opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. Vaak geld het restitutietarief of een maximum bedrag per jaar per discipline. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekering.

Om zelf de vrije keuze te hebben om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat, kunt u het beste de restitutie polis kiezen bij een zorgverzekeraar. U krijgt dan het meeste vergoed (soms tot 100%) en u geeft daarmee steun aan ongecontracteerde zorgverleners waardoor de monopoliepositie en bemoeienissen van de zorgverzekeraars af zal nemen.

Directe toegang zonder verwijsbrief van een behandelend arts!

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer meer nodig om bij de MSK-arts danwel onze Fysiotherapeut in behandeling te komen. Onze behandelaars zullen altijd eerst een screening en onderzoek samen met u doen alvorens te gaan behandelen. Belt u ons dus gerust voor het maken van een afspraak indien u klachten heeft met uw houdings-en bewegingsapparaat.

MSK-geneeskunde en Fysiotherapie vallen buiten uw eigen risico van €385,-

Alleen voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385, zowel in 2021 als in 2022. Dat betekent dat je de eerste €385 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Gezien MSK-geneeskunde en Fysiotherapie in de meeste gevallen niet onder de basisverzekering vallen, kunt u rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar en wordt direct over gegaan tot vergoeding zonder dat u de eerst €385,- zelf moet bekostigen.

Vergoedingen ongecontracteerde zorg

De MSK-arts wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. KLIK HIER voor de vergoedingenlijst 2022 per zorgverzekeraar

Fysiotherapiebehandelingen worden deels uit de basisverzekering en deels uit de aanvullende verzekeringen vergoed. Dit is afhankelijk van uw aandoening. Informeer bij uw eigen verzekering wat u vergoed krijgt voor ongecontracteerde zorg.